Ђакон храма

Службеник Музеја Српске Православне Цркве