Издавачка делатност

БИБЛИОТЕКА “ОБРАЗ СВЕТАЧКИ”

БИБЛИОТЕКА “ОБРАЗ СВЕТАЧКИ” Библиотека „Образ светачки“ основана је 1994. године у оквиру издавачке делатности Православне мисионарске школе. До 2013. године, и краја излажења књига ове Библиотеке, у њој је објављено укупно 124 наслова

Краћи историјат издавачке делатности Православне мисионарске школе

Преводилачко братство “Инок Исаија” 1992. године основано је преводилачко братство „Инок Исаија“ чији чланови преводе са готово свих свет ских језика. Братство углавном преводи текстове поучне и за верски живот и спасење